Over mij

Op 3 mei 1988 werd ik als rasechte Fries geboren in wat wij "De Grinzer Pein" noemen. Opende is één van de dorpen in Groningen waar voornamelijk Fries wordt gesproken. Twee jaar later verhuisden we naar Drachten, waar ik met mijn ouders en jongere broer en zus zou opgroeien. Direct naast ons huis stond de basisschool waar ik naartoe ging, "it Sylhûs". Na een fusie werd dit uiteindelijk "de Voorde". Zoals de meeste jongens heb ik ook gevoetbald bij de Drachtster Boys.

Al vanaf jongsaan was techniek een belangrijk onderdeel in mijn leven. Zo stond de computer bij ons in de huiskamer en was mijn vader ook, ondanks zijn lerarenopleiding, behoorlijke technisch aangelegd. Met lego werden de mooiste creaties gebouwd om afgemaakt te worden met oude elektronica zoals motortjes. Verlichting in huizen, pretparken. Alles werd inelkaar geknutseld.

Na de basisschool ging ik naar de CSG Liudger om de HAVO te doen. Na een jaartje werd het oude, muffe, maar zeer knusse noodgebouw aan de Lauwers verruild voor de grotere locatie aan de Raai. Met de goede cijfers voor wiskunde, natuurkunde en scheikunde werd in het vierde jaar logischerwijs voor het Natuur&Techniek profiel gekozen. Met natuurkunde kwam ik in aanraking met logischepoortschakelingen.

Ik kon er uren mee spelen en dat hebben we dan ook gedaan met het profielwerkstuk. Samen met Jan Oene Krist en Reuël van der Steege heb ik de kluis uit Dan Brown's boek "de Da Vinci code" nagemaakt. Dit is uiteindelijk het best te vergelijken met een magazijn waarin een kraan palets kan oppikken van diverse posities. Dit systeem werd gebouwd met tafels vol bordjes met logischepoortschakelingen. Uiteindelijk hebben we hiervoor in 2006 de Jan Kommandeurprijs gewonnen.

De logische vervolgstap was om daarna elektrotechniek te studeren aan de Hanzehogeschool in Groningen. Met veel plezier heb ik 4 jaar doorgebracht op de D-vleugel van het techniekgebouw. Ondanks de grootte van de hogeschool heb ik genoten van de persoonlijke sfeer op de relatief kleine opleiding. Naast het bezoeken van de collegezalen en het werken aan projecten, soms tot 's avonds laat, waren we met zijn allen ook vaak te vinden in de soos van studievereniging "Corps van Leerlingen" voor het bier.

Natuurlijk moest er ook stage gelopen worden. De eerste was bij industriëel automatiseerder Beenen in Heerenveen. De vaktechnische stage was bij Parkingware in Gieterveen, welke systemen maakt voor kentekenherkenning. In het laatste jaar voor de opleiding had ik gekozen voor de "Electronic Product Design and Engineering"-specialisatie. Hierin ben ik, samen met Jan Oene, begonnen aan het maken van een boordcomputer voor elektrische scooters. En hiermee zijn we ook doorgegaan bij het afstuderen. Uiteindelijk is hierbij een intuïtief navigatiesysteem geïntegreerd met informatie over de accustatus en oplaadpunten. Uiteindelijk hebben we dit systeem GreeNav genoemd. Verder is het systeem ook gepitcht door mij tijdens de Greenovators-tour van toenmalig minister Jacqueline Cramer.

Dit project was een goede voorbereiding op mijn vervlogstudie. Toen ik in 2010 afstudeerde en mijn papiertje in ontvangst mocht nemen lag die beslissing al vast. Zo verruilde ik Groningen als studiestad voor Enschede om aan de Universiteit Twente te beginnen aan mijn masterstudie Embedded Systems. Na het behalen van de premaster in 2011 mocht ik aan de echte master beginnen. Tijdens het vak Energy Efficient Embedded Systems kwam ik in aanraking met het onderzoek naar demand side management bij de CAES-vakgroep. Ons onderzoek naar apparaatidentificatie met slimme meterdata was goed genoeg om een paper over te laten publiceren.

Voor het afstuderen was de keuze dan ook niet moeilijk, ik bleef hangen bij deze groep. Het afstuderen richtte zich op het verbeteren van de demand side management methodologie TRIANA met behulp van netwerkmodellen. In samenwerking met Alliander heb ik gekeken naar de effecten van deze vraagsturing op de geleverde spanningskwaliteit. Hierin ontdekte ik dat, zelfs met hetzelfde optimalisatiedoel, de manier van sturing van significante invloed kan zijn op de spanningskwaliteit.

Na het afstuderen ging ik verder als promovendus om juist die combinatie van netwerkmodellen en demand side management verder te benutten. Met een verbeterde methode kunnen we nu energie beheren in ruimte en tijd, wat er voor zorgt dat we nagenoeg niks inleveren op ons hoofddoel (een vlak profiel) maar wel met een significant beter spanningsprofiel en verminderde belasting op netcomponenten. Verder gebruik ik de combinatie om te kijken of meetinformatie uit het net kan worden ingezet om ICT communicatie te vervangen. Dit moet de cyber-security en robuustheid van het smart grid ten goede komen.

Verder had ik het geluk om tijdens het promotietraject 3 maanden als visiting researcher te mogen vertoeven in Texas. Bij het Center for Electromechanics hebben mijn collega en ik gekeken naar de mogelijkheid om HVAC systemen en huishoudelijke apparatuur in te zetten om het grid operationeel te houden tijdens een blackout, zoals die daar vaker voorkomen. Accu's, zonnepanelen en een goed stuursysteem kunnen dan helpen om een zogenaamd microgrid langer van energie te voorzien.

In Nederland heb ik ook de twijfelachtige eer om medeverantwoordelijk te zijn voor een blackout. Die van Lochem welteverstaan, een experiment samen met de inwoners van Lochem en netwerkbeheerde Liander. Hier hebben we het Nederlandse net eens getest op een mogelijk 2025 scenario met veel elektrische auto's en elektrisch koken. Gewapend met 20 elektrische auto's en 20 pizza's probeerden we het net te kraken, en dat lukte! Meer over een geslaagde proef, waarschijnlijk de enige blackout waar mensen feest bij vieren, is hier te lezen. Werk aan de winkel dus om dat alles straks in goede banen te laten leiden!

Het motto van de Universiteit Twente, "High Tech, Human Touch" past wel bij me. Ik mag graag werken met de laatste techniek. Techniek moet echter ook toegankelijk zijn voor iedereen. Ik zou er alleen ook een vleugje groen aan toe willen voegen. Bewust omgaan met energie is ook belangrijk. In alle projecten probeer ik zoveel mogelijk rekening te houden met deze drie aspecten.

Download hier mijn curriculum vitae.